top of page

Ons verhaal

Rotaract (Rotary in Action) is een internationale serviceclub die, los van politieke of religieuze

invloeden, is opgericht onder impuls van Rotary International. De clubs staan open voor

jongeren vanaf 18 jaar die zowel op clubniveau als individueel hun steentje willen bijdragen aan

de maatschappij.

 

Onze Club verenigt vandaag de dag een 25-tal leden en stagiairs uit de regio Genk. Alle

clubleden en stagiairs zetten zich in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer in voor de

sociaal en materieel kwetsbaren binnen en buiten de regio. De club wordt hierin bijgestaan

door haar peterclubs Rotary Genk, Rotary Genk-Noord en Rotary Genk-Staelen. Daarnaast

organiseren de leden ook regelmatig activiteiten die kaderen in de sociale doelstellingen voor

dat jaar. Deze projecten worden met zorg geselecteerd, rekening houdend met de actuele

behoeften van ieder project.

Onze goede doelen

De afgelopen jaren heeft Rotaract Club Genk zich onder andere voor projecten van de

volgende organisaties ingezet: CKG De Stap, Vzw Tuki, Vzw Bas Stoere Strijder, Yves Kankerfonds, Ambulance Wens, Vzw Stijn (‘T Weyerke), Huis Erika Thijs, ORKA, Sint-Vincentius Genk, De Appelboom, Menno’s droom, TALim, VZW Gigos. Dit jaar kiezen we ervoor om met de opbrengst van Genkerosity de organisaties VZW Fietsplezier voor Iedereen (TALim) en VZW Kleine Prins te steunen. VZW Fietsplezier voor Iedereen heeft als hoofddoel fietsplezier beschikbaar te maken voor personen met een beperking die daardoor niet de mogelijkheid hebben zelfstandig te fietsen.

Rolstoelfietsen met een elektrische hulpmotor zijn namelijk erg duur, te duur voor zorginstellingen. Om deze reden werkt VZW Fietsplezier voor Iedereen samen met zorginstellingen, zoals Ter Heide en Vakantiehuis Fabiola, om de aankoop van dergelijke fietsen voor hen mogelijk te maken. Sinds de oprichting van de VZW zijn er via verschillende inzamelacties reeds 35 fietsen geschonken. Door haar fundraiser “Genkerosity” zou Rotaract Genk de aankoop van een nieuwe rolstoelfiets weer wat realistischer kunnen maken om zo fietsplezier voor iedereen aan te bieden.

VZW Kleine Prins vindt haar oorsprong in Genk. Opgericht door de ouders van een kind metkanker is de VZW in haar bijna 50-jarige bestaan uitgegroeid tot een grote organisatie van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor kinderen die voor de leeftijd van 18 getroffen worden door enige vorm van kanker of andere levensbedreigende ziekte. VZW Kleine Prins is een netwerk waarbinnen kennis, ervaring en relaties met andere ouders en kinderen kunnen gedeeld worden. Maar naast de emotionele steun, staat de VZW gezinnen ook bij op materiële en financiële wijze. Dit door praatgroepen en -wandelingen te organiseren voor ouders, via evenementen een onvergetelijke dag aan te bieden en financieel bij te springen waar nodig.

Dit vergt uiteraard een brede financiële basis die Rotaract Genk via haar fundraiser

“Genkerosity” wil steunen. Daarnaast wordt er op het districtsniveau deelgenomen aan diverse sociale projecten, met als jaarlijks hoogtepunt de sociale dag: elk jaar organiseert het district 2140, waartoe Rotaract Club Genk behoort, een sociale dag. Het doel van deze dag is om kinderen uit kansarme gezinnen en moeilijke thuissituaties een onvergetelijke dag uit te bezorgen. Daarnaast staan wij steeds open voor nieuwe voorstellen. Hiervoor kan u ten alle tijde contact opnemen met Michiel Vermote:

michielvermote@hotmail.com

151779895_4079915545366408_7692907398369498482_n.jpg
bottom of page